inspiration

Många som drabbas av neurologiska sjukdomar/tillstånd, som MS, Stroke m fl, möter problem och begränsningar i vardagen, ibland omedelbara och dramatiska, andra ”smygande” över tid. Här får du möta några personer som vet, och som delar med sig av sin historia och erfarenheter. Du får också några tips på lämpliga rehab-övningar som du kan utföra när och var du vill. Lycka till!