Spasticitet och Stretching

Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, som dessutom kan röra sig på ett svårt eller okontrollerbart sätt. Stretchar är ett bra sätt att motverka att muskler blir korta och spastiska.

Play video

Program 5.  Stretching
I det här avsnittet stretchar vi bröstmuskel.


 

Play video

Program 4.  Stretching
I det här avsnittet stretchar vi framsida lår. 


 

Play video

Program 3.  Stretching
I det här avsnittet stretchar vi baksida lår.


 

Play video

Program 2.  Stretching
I det här avsnittet stretchar vi armen för att motverka att muskler blir korta och spastiska.


 

Play video

Program 1.  Spasticitet
Vad är spasticitet? Det kan uppkomma som en följd av Stroke eller MS. Vi visar hur man kan sträcka ut en kort vadmuskel och hur viktigt handträning kan vara för att påverka en arm med spasticitet.