Spasticitet

Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, som dessutom kan röra sig på ett svårt eller okontrollerbart sätt.

Play video

Program 1.  Spasticitet
Vad är spasticitet? Det kan uppkomma som en följd av Stroke eller MS. Vi visar hur man kan sträcka ut en kort vadmuskel och hur viktigt handträning kan vara för att påverka en arm med spasticitet.