Camp Scandinavia kommer att deltaga som utställare vid CPUPUppföljningsprogram för Cerebral Pares i Stockholm den 14–15 oktober 2019.  

CPUP har som syfte att genom kontinuerlig standardiserad uppföljning tidigt upptäcka och försöka förhindra uppkomst av höftluxation och svåra felställningar och därigenom skapa bästa möjliga funktion samt livskvalitet för personer med CP. Att öka kunskapen om CP och att ytterligare förbättra samarbete mellan olika yrkeskategorier kring person med CP.

Besök oss och ta del av de ortopedtekniska hjälpmedel som vi erbjuder inom detta område.

Välkommen till CPUP