Camp Scandinavia och Camp Pro Ortopedteknik genomförde den 19 mars en mycket välbesökt temadag om Diabetesfoten vid Sophiahemmet i Stockholm.

 Camp Scandinavia och systerbolaget Camp Pro Ortopedteknik har som målsättning att sprida kunskap inom områdena ortopedteknik och rehabilitering men också även skapa förutsättningar för att mötas kring viktiga frågor för att förbättra förutsättningarna för ett ännu bättre omhändertagande av patienten. Kollegor och föreläsare från Sverige, Danmark och Italien satte en härlig prägel på denna informativa dag.

 Dagen inleddes med Stefan Sjöberg, docent och specialist i endokrinologi och verksam vid Karolinska Institutet och Sophiahemmet. Vi bjöds på en grundläggande presentation av de viktigaste faktorerna och den senaste vetenskapen kring diabetes. Vad påverkar utvecklingen och vilka metoder finns idag för att minska komplikationerna i samband med framför allt Diabetes Typ 2.

 Diabetessköterskorna vid Sophiahemmets husläkarmottagning och försäkringsmottagning, Christina Iskull och Berit Isaksson, presenterade sitt arbete vid mottagningarna och hur viktigt det är för patienten att verkligen förstå alla sidor av sin diagnos. De gav många matnyttiga tips på hur man kan diskutera och förklara olika påverkande faktorer för patienten för att skapa delaktighet och ett önskat resultat.

Som nybliven Medicine doktor kom ortopedingenjören Gustav Jarl från den Ortopedtekniska verksamheten i Örebro. Han vägledde oss kring ortopedingenjörens viktiga roll i teamet och varför samarbetet mellan olika professioner är en så central faktor för att nå bästa möjliga resultat.

 Direkt från Köpenhamn kom Kajsa Lindberg och presenterade sin studie om varför träning är viktig även för diabetiker och hur man kan träna utan belastning och på så sätt förbättra både sårläkningen och välbefinnandet för patienten. Kajsa föreläste tillsammans med Hanna Löwén som arbetar på Neurocampus vid Sophiahemmet och har en lång erfarenhet av de fall där diabetes tyvärr leder till ett läge när amputation blir nödvändig och hur en optimal gångträning i nästa fas kan se ut.

 Två spännande Internationella föreläsare från Italien höll mycket entusiasmerande och givande föreläsningar. Dr. Giacomo Clerici presenterade sitt arbete vid sin klinik i norra Italien där han dagligen hanterar svåra fall av diabetesfötter och han pratade kring vikten av att förstå vilken typ av fot det är som skall behandlas – Ischemisk eller Neuropatisk. Dr. Clerici presenterade även det internationella samarbetet i den s.k. Wound Care Circle där många företag och professioner ingår för att arbeta fram internationella riktlinjer för behandling av diabetesfoten. Dr. Clerici presenterade även en rad studier, bland annat från USA med Dr. Armstrong och arbetet med jämförelser mellan Total Contact Cast och icke-avtagbara walkers. Det finns flera spännande och banbrytande studier som publicerats 2007 och 2016. Fler studier är på gång så vi kan nog vänta oss fler tankeväckande rön framöver.

 Franco Salvatelli visade på nya produkter för avlastning av foten. Han reser världen runt och är väldigt engagerad i flertalet diabetesorganisationer. Huvudnumret denna dag var ”stöveln” instant Total Contact Cast (iTCC) som har en intressant potential bl a gällande kommunikation mellan vårdgivare och patient då den har möjligheten att vara uppkopplad.

 Det övergripande budskapet från alla föreläsare var nog: att behandla diabetesfoten innebär en nära och livslång relation med patienten – problemen måste inspekteras med återkommande intervall och kan aldrig släppas ur sikte. Nyckelordet är timing.

Detta var en i raden av olika temadagar och nästa tillfälle är en inspirationsdag kring gångträningens betydelse. Datum är den 16 maj och platsen är Sophiahemmet.

diabetes