Jamar® Plus+ Digital Goniometer

En digital goniometer för korrekt och enkel mätning av rörlighet i leder. Goniometern är lättare att använda och ger mer exakt mätning än standard goniometers. Siffrorna i avläsningsfönstret vänds med en knapptryckning när goniometern vänds i olika riktningar. Den ger exakt gradvisning med 2 decimaler. "Noll"-knappen nollställer mätaren så att mätningen sker från önskad position utan att värdena behöver räknas om. "Hold"-knappen låser ett mått i avläsningsfönstret så att goniometern kan tas från kroppen och läsas av i lugn och ro. Automatisk avstängning. Finns i två längder.

Användningsområde:

Mätning av rörlighet i leder.

Art.nr. Modell
522030000 20 cm
522040000 30 cm