100% giftfri arbetsmiljö med X-LITE® miljögips

20 november 2022

Framställning av gipsskenor, cirkulärgips och ortoser med syntetiska gipsmaterial har en negativ påverkan på såväl användare som miljö. Att använda sig av syntetiska gipsmaterial ställer krav på rum med speciell ventilation, handskar och kostsamma hälsoundersökningar av personalen. Idag finns alternativ som främjar såväl miljö som arbetsklimat och ekonomi.

X-LITE® är ett högklassigt och kostnadseffektivt miljögips framtaget med både sjukvårdspersonal och patienter i åtanke. Med X-LITE® bidrar du inte bara till en minskad miljöpåverkan utan även till ett hälsosammare arbetsklimat för sjukvårdspersonalen och nöjdare patienter.

Patientfördelar

X-LITE® är ett 100 % giftfritt gips som inte påverkar patientens hälsa.

 • Materialet har låg vikt och andas vilket bidrar till en minskad värmepåverkan. Den lätta vikten gör det enklare för patienten att röra sig vilket framför allt kan göra skillnad för de delar av extremiteten som inte immobiliseras av gips och för personer med rörelsehinder.
 • Materialet tål fukt och vatten utan att det påverkar stabiliteten. Skulle gipset bli smutsigt under behandlingen så går det att tvätta gipset med både vatten och tvål. Det här är väldigt uppskattat då patienten upplever materialet som både rent och trivsamt.
 • Materialet är starkt och stryktåligt vilket minimerar behovet av att lägga om gipset under behandlingstiden.

Miljöfördelar

X-LITE® är ett miljögips som är 100 % nedbrytbart.

 • X-LITE® är det enda gipsmaterialet som är tillverkat i bomull och impregnerad med en giftfri polymer.
 • Redan efter 90 dagar i kompost är 25% av materialet nedbrutet.
 • Material som blir över efter en behandling kan sparas till nästa patient. Tidigare uppvärmt material kan återuppvärmas.
 • Det går åt mindre material med X-LITE® eftersom gipset är extremt starkt.

Ekonomiska fördelar

En vanlig missuppfattning är att syntetiska gipsmaterial är ett billigare alternativ jämfört med X-LITE®. Det man inte tänker på då är att:

 • Det går åt mindre gips med X-LITE® eftersom materialet är så extremt starkt. Det krävs bara 2–3 lager för att uppnå önskvärd hållbarhet och stabilitet.
 • Det material som blir över efter en gipsning kan också återanvändas trotts att de redan varit uppvärmda. Det här är unikt för X-LITE® och bidrar till minskat spill och miljöpåverkan.
 • Eftersom X-LITE® är ett 100 % giftfritt material behövs inga inköp av handskar eller annan skyddsutrustning eller bygga om lokaler för speciell ventilation. Gipsteknikerna kan alltså arbeta fritt i olika rum på avdelningen.
 • X-LITE® härdar väldigt snabbt. Redan efter tre minuter är gipset tillräckligt starkt för att med säkerhet kunna skicka hem patienten. Den här tidsvinsten gör att fler patienter kan behandlas.

Vill du veta mer om X-LITE® är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Camilla Måhl på camilla.mahl@camp.se eller besök vår hemsida www.camp.se