Inspiration

Många som drabbas av neurologiska sjukdomar/tillstånd, som MS, Stroke m fl, möter problem och begränsningar i vardagen, ibland omedelbara och dramatiska, andra ”smygande” över tid. Här får du möta några personer som vet, och som delar med sig av sin historia och erfarenheter. Du får också några tips på lämpliga rehab-övningar som du kan utföra när och var du vill. Lycka till!

Träningstips
Den som drabbas av MS, Stroke eller annan neurologisk åkomma får ofta försämrad balans, styrka och koordinationsförmåga. Därmed blir träning viktigt för att upprätthålla och förbättra dessa förmågor.
Läs mer
Livet med droppfot
Hur förändras livet efter en Stroke eller en diagnos som MS? I den här serien möter vi människor som ur ett existentiellt och filosofiskt perspektiv berättar om sina tankar före, under och efter diagnosen.
Läs mer
Camp svarar
Vilken nerv är påverkad vid droppfot? Kan man bota droppfot? Hur tränar jag min droppfot? Du ställer frågorna, Camp svarar.
Läs mer