Arm– och Axelortoser

Arm– och Axelortoser

Arm-, armbåge och axelortoser finns i olika utföranden från enkla armslingor till mer rigida ortoser. De stabiliserar och stöder för att lindra smärta och underlätta läkning efter skada. En stabiliserande skulderortos kan också användas vid neurologiska tillstånd som efter Stroke. Den här gruppen omfattar ortoser (bandage) för tennisarmbåge s.k. epikondylit, axelstöd, axellås, skulderortoser vid hemiplegi efter stroke, armslingor med olika stabiliseringsgrad, Humerusortoser vid behandling av skaftfrakturer på överarmen och mer avancerade helarmsortoser med ställbar led för att under behandlingen begränsa rörelseomfånget.