Dynamiska Textila Ortoser

Dynamiska Textila Ortoser

Lycra dräkter, eller Dynamiska Textila Ortoser som vi kallar denna produktgrupp, är individuellt utformade för att kontrollera neurologiska och muskulära tillstånd. Dessa ger förbättrad kroppsmedvetenhet och hjälper till att förbättra motoriken. Den ökade djupa känseln ökar förmågan att avgöra de egna kroppsdelarna position, så kallad proprioception (kroppsuppfattning). Flera studier visar att kombinationen av en Lycra ortos och riktad träning kan ge förbättrad funktion och motorik framför allt hos personer med Cerebral Pares, men även hos personer med Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) ses stora fördelar med Lycraortoser, i stället för vanliga standard ortoser.