Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområde:

Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Mått:

Omkrets handled

Övrigt:

Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art.nr. Färg Storlek Vä/Hö Mått
282401011 Blå Small Vänster 11-14 cm
282401012 Blå Medium Vänster 14-17 cm
282401013 Blå Large Vänster 17-20 cm
282401014 Blå X-Large Vänster 20-23 cm
282402011 Blå Small Höger 11-14 cm
282402012 Blå Medium Höger 14-17 cm
282402013 Blå Large Höger 17-20 cm
282402014 Blå X-Large Höger 20-23 cm