SPL2 -Swing Phase Lock knäled

SPL leden har utvecklats för att hjälpa patienter med partiell eller totalt nedsatt funktion av M.Quadriceps (knäextensorerna). Ingen annan användning är tillåten. Ledens funktion består av en pendelmekanism som låser och låser upp knäleden beroende av ledens vinkel i sagittalplanet. Under gångcykeln låser leden före hälisättning för att ge stöd under ståfasen för att sedan låsa upp igen när hälen lämnar underlaget. Avsikten är att imitera knäextensorernas normala fysiologiska funktion och ge ett mer normalt gångmönster utan cirkumduktion eller s.k. höftgång. SPL2-leden låser vid full knäextension och har ytterligare ett säkerhetsstopp som utlöser vid 15 graders flexion när full extension inte uppnås. Det innebär att ortosen låser även om knäet inte är fullt extenderat.Eftersom SPL2-leden inte är beroende av ankelns position och/eller markkontakt kan leden användas för olika typer av ortoser:- Helbensortoser med eller utan ankelled- Helbensortos ev. med höftled- Knäortoser

Användningsområde:

M.Quadriceps pareser vid MS eller liknande sjukdomar, stroke, polio, perifera nervskador och andra neuromuskulära sjukdomar.

Kontraindikation:

Knäflexion-kontrakturer > 10°, moderat till svår spasticitet.

Övrigt:

Utförlig tillverknings- och utprovningsmanual medföljer vid leverans. Reservdelsförteckning finns i manualen. Det finns även en separat manual avsedd för sjukgymnaster. Manualer kan beställas från Kundsupport.I båda produkterna ingår en handkontroll, dummy för ingjutning samt övriga tillbehör för montering.SPL2-leden är avsedd för 20 mm skenor. Skenor ingår inte.Art. 62800 innehåller SPL- samt SPC-led.Art. 62803 innehåller SPL-led. Patientvikt max. 100 kg.

Art.nr. Modell Vä/Hö
628001000 SPL2 Vänster
628002000 SPL2 Höger
628031000 SPL2 Monolateral Vänster
628032000 SPL2 Monolateral Höger
628010000 Parallellverktyg -
628020000 Dummy -
628050000 Renoverings-Kit -
93101 Provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa. Bilateral