Seminarier och utbildningar på Camp Scandinavia

Utbildning är en viktig del av Camp Scandinavias verksamhet. Syfte med våra seminarier är att visa olika lösningar och möjligheter som kan hjälpa till att ge dig som arbetar i teamet nya intryck, idéer och verktyg för ett lyckat behandlingsresultat. Camp Scandinavias föreläsningar kan t.ex. bygga på fall-beskrivningar som lyfter fram lösningar för olika målbehov. En av våra mest populära utbildningar är våra seminarium som genomförs i samarbete med Leg. Sjukgymnast Jessica Parnevik-Muth med inriktning på det normala gångmönstret som kopplas ihop med produkterna inom Allard AFO.

Härunder annonserar vi kommande seminarier. Klicka på det seminarium du är intresserad av för ytterligare information. Här kan du också anmäla dig.

Det finns för närvarande inte några planerade seminarium.