Ypsilon® Flow½ utprovningsortos

Ypsilon® Flow utprovningsortos är en Ypsilon® Flow med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas.

Användningsområde:

Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art.nr. Välj alternativ
Art.nr.ModellStorlekVä/HöFotbladets längdHöjd
288811011Ypsilon Flow½ NFRSmallVänster23 cm35,5 cm
288811012Ypsilon Flow½ NFRMediumVänster24,5 cm36,5 cm
288811013Ypsilon Flow½ NFRLargeVänster27 cm37,5 cm
288811014Ypsilon Flow½ NFRX-LargeVänster27 cm38,5 cm
288812011Ypsilon Flow½ NFRSmallHöger23 cm35,5 cm
288812012Ypsilon Flow½ NFRMediumHöger24,5 cm36,5 cm
288812013Ypsilon Flow½ NFRLargeHöger27 cm37,5 cm
288812014Ypsilon Flow½ NFRX-LargeHöger27 cm38,5 cm

Artiklar

Dokument

Filmer

Art.nr.ModellStorlekVä/HöFotbladets längdHöjd
288811011Ypsilon Flow½ NFRSmallVänster23 cm35,5 cm
288811012Ypsilon Flow½ NFRMediumVänster24,5 cm36,5 cm
288811013Ypsilon Flow½ NFRLargeVänster27 cm37,5 cm
288811014Ypsilon Flow½ NFRX-LargeVänster27 cm38,5 cm
288812011Ypsilon Flow½ NFRSmallHöger23 cm35,5 cm
288812012Ypsilon Flow½ NFRMediumHöger24,5 cm36,5 cm
288812013Ypsilon Flow½ NFRLargeHöger27 cm37,5 cm
288812014Ypsilon Flow½ NFRX-LargeHöger27 cm38,5 cm

Allard AFO step 1

Allard AFO step 2

Allard AFO step 3

Allard AFO step 4

Allard AFO step 5

Allard AFO step 6

Allard AFO step 7

Allard AFO step 8

© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved