LIVET MED DROPPFOT

Torbjörn var 40 år när sjukdomen Welanders distala myopati debuterade. I 8 avsnitt får vi följa Torbjörns tankar om livet.


Play video

Del 8.  Att inte skjuta på saker
Varför vänta med att göra saker? För Torbjörn kan tiden vara begränsad då hans muskler långsamt förtvinar.


Play video

Del 7.  Diagnosen
Torbjörn berättar om sin diagnos Welander distala myopati.


Play video

Del 6.  Från mörker till ljus
Hur byter man fokus från att tänka på det som man inte kan eller kommer att kunna göra till att se möjligheterna? Hör Torbjörn berätta om hur han tog sig ur de mörkaste perioderna i sitt liv.


Play video

Del 5.  Jakten
Skogen är inte bara en plats för rekreation utan även ett naturligt gym som bjuder på varierad och utmanande träning.


Play video

Del 4.  Hjälpmedel
Idag kan Torbjörn gå flera kilometer i skogen, köra bil och åka snowboard. Men utan hjälpmedel hade Torbjörns liv varit väldigt begränsat.


Play video

Del 3.  Barnen och diagnosen
Welanders distala myopati är en ärftlig sjukdom som ofta uppträder vid 40 års ålder. Hör Torbjörn berätta om hur det är att vara pappa och gå med vetskapen om att ens barn kan ha sjukdomen latent.


Play video

Del 2.  Att inse sina begränsningar och se möjligheterna
Hur går tankarna när kroppen inte längre kan utföra fritidsintressen och vardagsbestyr? Hör Torbjörn berätta om sjukdomen Welanders distala myopati och hur den succesivt försämrar kroppen.


Play video

Del 1.  Drömmar
Torbjörn berättar om sina drömmar före sitt insjuknande och vilka drömmar som finns idag. Har de förändrats?