livet med droppfot

Verdandi har MS och hypermobil EDS, vilket bland annat påverkar hennes leder, framkallar inflammationer och ger upphov till muskelsvaghet och mycket smärta. Här delar hon med sig av sina tankar och erfarenheter.


 

Play video

Del 5.  Att inte vara sin diagnos
- Vem är jag? Det hänger lite ihop med hur man förhåller sig till livet och korten man fått.


 

Play video

Del 4. Mitt offentliga liv
Många delar sitt liv på nätet. För Verdandi är @superfunkisfamiljen på Instagram en ventil och dagbok i det offentligt. Det är en plats för att dela erfarenheter samt tips och känna gemenskap.
- Man insåg att den här lilla världen som man har i vardagen, när man ofta känner sig ensam, helt plötsligt är en värld med flera tusen som har liknande liv.


 

Play video

Del 3.  Rädslor och drömmar
"- Jag har nog mer rädslor än drömmar i mitt liv."


 

Play video

Del 2. Kampen om hjälpmedel
Det borde vara lika för alla medborgare i ett och samma land. Det ska inte ha att göra med var du bor.


 

Play video

Del 1.  Hjälpmedel
ToeOFF är ett hjälpmedel som gör att Verdandi känner sig säkrare i gången samtidigt som hon sparar energi.