träningstips

Den som drabbas av MS, Stroke eller annan neurologisk åkomma får ofta försämrad balans, styrka och koordinationsförmåga. Därmed blir träning viktigt för att upprätthålla och förbättra dessa förmågor.


Play video

Program 9.  Gång 3.
Symmetrisk gångträning till metronome (bpm).


 

Play video

Program 8.  Styrka
Efter en stroke kan du behöva träna stabilitet och styrka. Åsa får tips av fysioterapeuten Sara.


 

Play video

Program 7.  Balans 
Med hjälp av uppresningsövningar kan du enkelt träna din balans i hemmet. Tänk på att träna i en säker miljö.


 

Play video

Program 6.  Gångträning.
Rene har diagnosen Parkinson. I detta avsnittet får vi se hur man kan träna gången på olika sätt och med olika hjälpmedel.


 

Play video

Program 5.  Spasticitet
Vad är spasticitet? Det kan uppkomma som en följd av Stroke eller MS. Vi visar hur man kan sträcka ut en kort vadmuskel och hur viktigt handträning kan vara för att påverka en arm med spasticitet.


 

Play video

Program 4.  Gång
Fysioterapeuten Sara berättar om olika faser vid normal gång, och vad som kan vara en utmaning om du har fått droppfot i samband med t.ex. Stroke eller MS.


 

Play video

Program 3 Styrka
Att ställa sig upp eller sätta sig ned är för de flesta helt naturligt, dock inte för den som försvagats av Stroke, MS eller Polyneuropati. I detta avsnitt pratar vi om styrka och teknik i samband med uppresning från en stol.


 

Play video

Program 2 Balans
Micke har fått en Stroke som påverkar hans vänstra kroppshalva. Tillsammans med fysioterapeuten Sara tränar han sin balans. Han har nedsatt känsel som bl a påverkar hans balans.


 

Play video

Program 1 Balans
Kroppens olika system påverkar vår balans. Vi visar hur du kan träna balans i olika svårighetsgrader. Tänk på att träna i en säker miljö om du vill göra liknande övningar.

Medverkande: Sara Vive. Leg Fysioterapeut, Med. dr Specialist Neurologisk Fysioterapi
David N. Steiman Produktchef, Leg. Sjukgymnast