Balans


Kroppens olika system påverkar vår balans. Vi visar hur du kan träna balans i olika svårighetsgrader. Tänk på att träna i en säker miljö om du vill göra liknande övningar.

Play video

Program 3.  Balans 
Med hjälp av uppresningsövningar kan du enkelt träna din balans i hemmet. Tänk på att träna i en säker miljö.


Play video

Program 2.  Balans
Micke har fått en Stroke som påverkar hans vänstra kroppshalva. Tillsammans med fysioterapeuten Sara tränar han sin balans. Han har nedsatt känsel som bl a påverkar hans balans.


Play video

Program 1.  Balans
Kroppens olika system påverkar vår balans. Vi visar hur du kan träna balans i olika svårighetsgrader. Tänk på att träna i en säker miljö om du vill göra liknande övningar.

Medverkande: Sara Vive. Leg Fysioterapeut, Med. dr Specialist Neurologisk Fysioterapi
David N. Steiman Produktchef, Leg. Sjukgymnast