uppresning

Uppresning vilket kräver motorik, styrka, bålstabilitet och balans.

Play video

Program 4.  Uppresning
Detta är sist delen i avsnittet med uppresning från stol. Här har vi lagt på ytterligare en svårighetsgrad och stegrat övningen. 

Play video

Program 3.  Uppresning
I det här avsnittet tränar vi på också uppresning från stol men ökar svårighetsgraden och stegrar övningen något.  


Play video

Program 2.  Uppresning
I det här avsnittet tränar vi på uppresning från stol. I de kommande 3 avsitt ökar vi svårighetsgrad.  


 

Play video

Program 1.  Uppresning
I det här avsnittet tränar vi på uppresning från golv vilket kräver motorik, styrka, bålstabilitet och balans.