VÄLKOMMEN TILL ALLARD CONFIGURATOR!

5 mars 2021

Detta är Camps digitala plattform för order som behöver olika produktspecifik information för att bli en komplett beställning. Plattform innehåller flera produktgrupper och beroende på vilket land du befinner dig i eller vilken specifik produktutbildning du har fått kan det variera vilka produkter du får tillgång till. För att använda plattformen behöver du registreras som användare och få din personliga inloggning. Om du redan har detta är du välkommen att börja använda plattformen. Annars ber vi dig kontakta kundsupport för att bli registrerad.

Klicka här för att logga in

https://www.camp.se/a-config-se