Allard AFO - producerad med 100 % förnybar energi

16 februari 2023

I över 25 år har våra ankel-fot-ortoser bidragit till en förbättrad livskvalité – Support for Better Life - för människor med nedsatt gångförmåga. Hur vi ser på Support for Better Life sträcker sig dock långt bortom själva produkten. Inom Allard Support arbetar vi kontinuerligt för att minska vårt koldioxidavtryck, bland annat genom minskade utsläpp från våra tillverkningsanläggningar. Vid vår produktionsenhet för Allard AFO kommer därför all el som används i fabriken från 100 % förnybara energikällor i form av vind-, sol- och vattenkraft. Detta resulterar i en minskning av koldioxidutsläpp med 95 % jämfört med att använda icke förnybara källor.

Vi är stolta över att kunna säga att våra Allard AFO:s tillverkas med 100 % förnybar energi.

Miljöeffektiv tillverkning

Även om användningen av förnybar el är av stor betydelse strävar vi också efter att minska den mängd energi som vi använder. Genom att rikta in oss på de mest energikrävande områdena i produktionsprocessen minskar vi vår energiförbrukning. Vi genomför även andra projekt med syfte att minska vårt koldioxidavtryck i tillverkningsprocessen, med särskilt fokus på uppvärmning och minskat avfall.

Nyligen slutförde vi ett projekt för att omdirigera den värme som genereras från specifika maskiner tillbaka till uppvärmning av vår byggnad. Nya kapitalinvesteringar i vår tillskärningsprocess gör det möjligt att programmera med större noggrannhet för att avsevärt minska materialspill.     

Dessa projekt är en del av det vi på Allard Support gör för att nå vårt mål att bli helt energineutrala i våra anläggningar med hjälp av vind-, sol- och vattenkraft.

Allard Manufacturing är ett dotterbolag till Camp Scandinavia och tillverkningsenheten för alla Allard-koncernens kompositprodukter, för kontakt och mer information besök www.allardmfg.se