Vi deltar i NOK 2021 den 13-17 September! Hoppas vi ses där ( virtuellt förstås)!

13 maj 2021

Programmet, nu fördelat på fem dagar mellan den 13-17 september 2021, kommer att innehålla vetenskapliga program med muntliga föreläsningar och poster-presentationer med över 20 bekräftade presentatörer, samt diskussioner och nätverkande.

I workshops och innovativa digitala utställningsrum kommer branschen att presentera produkter, material och teknik inom protes- och ortosområdet. Camp Scandinavia som är en av Guld-sponsorerna kommer att hålla en workshop inom ortosområdet. Mer information kommer lite längre fram!

Deltagarna kommer att ha möjlighet att se sessioner via inspelningar som kommer att finnas tillgängliga efter evenemanget.

12th Nordic ( Virtual) Congress of Prosthetics and Orthotics