NY FÖRSÄLJNINGSCHEF FÖR SCANDINAVIEN!

10 mar 2021

Under det år som passerat har det vuxit fram att vår organisation behövde en förändring för att möte de nya behov som vi tror behövs framöver. Vi har därför genomfört en organisationsförändring på den Skandinaviska marknaden.

 Från och med den 1 januari 2021 är Anders Jemth ny försäljningschef för Skandinavien - Sverige, Danmark och Norge. Verksamheten i Finland integreras mer i de andra verksamheter som finns i Finland och med Piia Parikka som ansvarig för Camp Scandinavia Finland.

 Helle Thomas som tidigare framgångsrikt varit Försäljningschef i Skandinavien kommer framöver att arbeta och ansvara för andra projekt inom Allard koncernen.

 Vi vill med denna förändring skapa en tydligare och tätare försäljningsorganisation, som arbetar mer gränsöverskridande, utnyttja och optimera kompetenser mellan länderna för att snabbt kunna anpassa oss till förändringar som sker på marknaden och samtidigt supportera våra kunder på bästa möjliga sätt!