Camp Scandinavias historia

Camp Scandinavia är ett familjeföretag och vår mission är att bidra till ökad livskvalité för människor med permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar. Det, tillsammans med familjen Allards fokus på utbildning och produktutveckling, har byggt ett företag där vi verkligen lever efter vårt motto Support for Better Life!

1925

Germa

År 1954 bildades Camp Scandinavia, men vår historia går egentligen hela vägen tillbaka till 1925 och företaget AB Germa. Germa, som var en korsettsalong, producerade och sålde figurplagg och underkläder. I början av 50-talet beslöt man sig för att vidareutvecklade sin företagsidé. Ett samarbete med ortopedläkare inleddes och produktutveckling och produktion styrdes in på stödkorsetter.

1954

Camp Scandinavia föds

I samband med detta kom Germa i kontakt med det amerikanska bolaget Camp Inc, ett företag inriktat på funktionella korsetter för i huvudsak ortopedtekniska behov. År 1954 skrivs ett licensavtal, där Germa tillverkar korsetterna med en licens från SH Camp. Distribution och försäljning av korsetterna hanterades av det nystartade bolaget Camp Scandinavia AB med Bertil Vinberg som ägare.

Slutet av 1960-talet kom med kvinnlig frigörelse och lanseringen av strumpbyxan. Detta gjorde att det fanns ett mindre behov av korsetter som figurplagg, eller för att fästa upp strumpor med. Germas avveckling av figurplagg och underkläder skedde succesivt under 1972. Det tidigare valet av inriktning på ortopedtekniska stödkorsetter visade sig lyckosamt. Utvecklingen av stödkorsetter fortsätter och utöver det tillkommer nya produkter såsom halskragar och mitellor. Germa förblir företagsgruppens produktionsenhet av korsetter ända fram till 1995.

Utbildning - en viktig framgångsfaktor 

På Camp Scandinavia insåg vi tidigt vikten av ett nära samarbete med bandagemästare (nutidens ortopedingenjörer), ortopedläkare och sjukgymnaster.

Vi anställer därför utbildade sjukgymnaster, arbetsterapeuter och ortopedingenjörer/tekniker som produktspecialister i stället för renodlade säljare för att kunna möta kunder med rätt termologi. I rollen som produktspecialist ingår att utbilda och ge teknisk support kring våra produkter och dess unika funktioner, för att säkerställa att de kommer till sin absoluta rätt.

1972 flyttar Camp Scandinavia till Helsingborg. Här byggs huvudkontoret upp, med lager och olika supportfunktioner såsom kundsupport, ekonomiavdelning, marknadsavdelning, HR, IT och kvalitetsavdelning. Här finns vi kvar än idag!

Expansion i grannländerna

Internationell handel såg väldigt annorlunda ut i slutet på förra århundradet. Att flytta produkter över Öresund innebar mycket arbete i tullhantering. Därför fattades ett beslut att 1970 starta Camp Scandinavia i Danmark med lager för att underlätta tullhanteringen för de danska kunderna. Men med EU och Öresundsbron så avvecklades denna verksamhet 2012. Det finska bolaget skapades 1979 och har således 45 års jubileum i år. Exakt 10 år senare startade vi Camp Scandinavia i Norge.

1980

Några tuffa år

Under 80-talet inleds ett samarbete med företaget Amoena, som utvecklat en bröstprotes baserad på silikon. Samarbetet blev betydelsefullt och försäljningen via Camp ledde till att Skandinavien blev ett område där Amoena fick en mycket stark marknadsposition. Efter flera års gemensamt arbete, väljer Amoena att lämna samarbetet. Förlusten av Amoena, som utgjorde en betydande del av vår försäljning, leder till stora problem. 1995 tvingas företaget säga upp flertalet personer.

1983

Skifte av ägare

Bertil Allard tillträdde som VD för Camp Scandinavia 1983 samtidigt som Camp Scandinavias dåvarande ägare Bertil Winberg sålde den skandinaviska verksamheten till Camp Inc. Camp Scandinavia gick således från att vara en licenstagare till att vara ett dotterbolag, begränsat till den skandinaviska  marknaden. 1996 så uppstod det en möjlighet för Bertil Allard att förvärva den skandinaviska verksamheten och återigen blev vi ett svenskägt bolag med Bertil som ägare.

Nya Camp Scandinavia – en del av Allard Support for Better Life

De första åren i nya Camp Scandinavia präglades av förändringar med fokus på kärnverksamheten. Export, dvs försäljning utanför Skandinavien blev möjligt då vi inte längre var begränsade till vår hemmamarknad. Vi kunde därmed utveckla produkter för en internationell marknad.

ToeOFF®

1997 introducerades vår banbrytande ankel- och fotortos  – ToeOFF®. Med hjälp av våra gamla Camp vänner lyckades vi framgångsrikt introducera produkten internationellt.

2003

Allardgruppen föds

I och med Bertils övertagande av Camp Scandinavia så fick vi rättigheterna att använda det upparbetade namnet Camp i Skandinavien men däremot så hade vi inte rättigheterna att använda namnet på andra marknader. Därför behövde vi skapa ett nytt varumärke för den internationella marknaden. Efter att ha bearbetat många olika idéer introducerade vi Allard International. Idag hanterar Allard International försäljningen av våra produkter genom externa distributörer i mer än 30 länder runt om i världen.

2006

Peter Allard

År 2005 startade vi Allard USA för att intensifiera bearbetningen av ToeOFF® på den amerikanska marknaden. År 2006 tar Bertil Allards son Peter över bolaget och bildar koncernen Allard Support for Better Life. Under de kommande åren läggs fokus på att plocka hem försäljning genom egna säljbolag och utveckling av den egna produktionen.

2007

Egna produktions-enheter

Ett par år efter lanseringen av Allard USA går vår underleverantör för kompositproduktion i konkurs. Nu tas ett strategiskt beslut där familjen väljer att köpa konkursboet. 2007 blir Allard Support ägare av sin viktigaste underleverantör som ges namnet Allard Manufacturing. Idag producerar vi allt från droppfotsortoser till röntgenbord och komponenter till speedbåtar i fabriken. Uppköpet gav framgång och gör att vi även startar upp fler produktionsenheter. 2010 bygger vi upp Allmay Bodywear i Kina för produktion av våra textila ortoser och på Irland förvärvar vi Boston Brace Europe där vi idag producerar bland annat ryggortoser efter individuella mått och skanning. Enheten på Irland fungerade även som språngbräda till vårt nuvarande bolag Allard UK.

Patientnära verksamheter

Under de senaste åren har Allard Support satsat på att förmedla kunskap och expertis genom hela kedjan, från produktutveckling till det att produkten når patienten.

2015

Camp Pro, Camp Clinic & Camp Mobility

Under 2015 startade vi Camp Pro i Sverige, en komplett ortopedteknisk klinik, idag med mottagningar i Stockholm, Södertälje, Uppsala och Skåne. Camp Pro erbjuder ett unikt koncept inom ortopedteknik och rehabilitering där patienten kan få hjälp med hela sin behandling, från första undersökning till utprovning av hjälpmedel och rehabilitering.

2016 introducerade vi även Camp Clinic i Finland och Danmark, ett företag specialiserat på personligt anpassade medicinska rehabiliteringshjälpmedel och relaterade lösningar.

Under samma period fick vi möjligheten att ta över Invacares distribution i Finland. Vi valde då att starta upp Camp Mobility, en verksamhet med fokus på tekniska hjälpmedel. Här säljer och individanpassar vi allt ifrån rullstolar och rullatorer till sjukhussängar och ramper.

Kvalitet och hållbarhet

Hur vi ser på Support for Better Life sträcker sig långt bortom de produkter och tjänster vi levererar. Vår strävan är att bidra till en förbättrad livskvalité för människor med permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar. Vårt kvalitetssystem och våra arbetsprocesser säkerställer hög kvalité och konstant utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016, 9001:2015 och 14001:2015.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. Med hjälp av investeringar inom sol- och vindkraft har vi nått ett av våra delmål om att vara helt energineutrala i våra anläggningar. Vi fortsätter att värna om samarbetet med våra kunder och värderar deras bidrag till vår produktutveckling. Att samverka med specialister, kunder och patienter för fortsatt produktutveckling är ett av Camp Scandinavias viktigaste fokusområden.

Vår framtid

Vi ser med stor nyfikenhet och tilltro fram emot att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Tack till alla er som tillsammans med oss dagligen ser till att människor med funktionsnedsättningar får en förbättrad livskvalité. Tillsammans bidrar vi alla till Support for Better Life!

 

Produktmilstolpar Vi är CampEn del av Allard