Optima inlägg 3 x 3 set

Optima inlägg 3 x 3 set är avsett för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. Optima inlägg 3 x 3 set ingår som standard i Optima Diab men passar även till Optima Postop, Europa och Free och kan beställas separat.

Övrigt:

OBS! Optima Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i Optima ortosen. Använd Optima Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art.nr. Modell Storlek Vä/Hö Skostorlek
790050011 Optima inlägg 3 x 3 set Small Bilateral 34 - 36
790050012 Optima inlägg 3 x 3 set Medium Bilateral 37-39
790050013 Optima inlägg 3 x 3 set Large Bilateral 40-42
790050014 Optima inlägg 3 x 3 set X-Large Bilateral 43-45
790050015 Optima inlägg 3 x 3 set XX-Large Bilateral 46-48