SBI Inlägg 3x3 Set

Modulsystemet SBI Inlägg 3x3 Set har tagits fram för att omfördela trycket på fotsulan och hantera sår på framfot, mittfot och häl. Setet består av nio delar som är kopplade till varandra genom ett pusselsystem som bildar tre olika plantarsulor. De tre plantarsulorna har tre olika densitet; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras vertikalt och horisontellt. Trycket på fotsulan kan enkelt omfördelas genom att man kombinerar de olika delarna. Inläggen är avsedda att användas i SBI Motus (medföljer), SBI Wheel (ingår), SBI Frame (tillval).

Övrigt:

OBS! SBI Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i SBI ortosen. Använd SBI Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art.nr. Modell Storlek Vä/Hö
790240011 SBI Inlägg 3x3 Set Small Bilateral
790240012 SBI Inlägg 3x3 Set Medium Bilateral
790240013 SBI Inlägg 3x3 Set Large Bilateral
790240014 SBI Inlägg 3x3 Set X-Large Bilateral
790240015 SBI Inlägg 3x3 Set XX-Large Bilateral