Monodos

Monodos är en led av rostfritt stål som utvecklats för behandling av dynamiska kontrakturer. Leden medger rörlighet i en riktning och blockerar rörelsen helt i motsatt riktning. Avsedd för övre och nedre extremiteter i flexion och extension. Leden har en enkel öppningsmekanism.

Användningsområde:

Behandling av dynamiska kontrakturer.

Övrigt:

Leden får ej användas till viktbärande ortoser. För storlek large ingår Free Motion led samt skenor.

Art.nr. Storlek Vä/Hö Förp.
627800011 Small Bilateral 1 styck
627800012 Medium Bilateral 1 styck
627800013 Large Bilateral 1 par