SureStep Advance

SureStepAdvance är en SMO som går upp på benets baksida för att hjälpa till att reducera sagital instabilitet, motverka dorsiflexion/plantarflexion, underlätta självständigt stående och förbättrar proprioceptionen jämfört med en traditionell ortos. För övrigt har ortosen SureSteps alla fördelar. Detta unika ändringsbara system uppmuntrar barnet att övergå från assisterat stående till självständigt stående genom att stabilisera fötterna och fotlederna utan att immobilisera dem. När barnet börjar förflytta sig och behov uppstår av ökad rörlighet och lägre profil på ortos kan SureStep Advance lätt ändras till en SureStep SMO.

Användningsområde:

Pronation, låg tonus, instabilitet i tre plan vid belastning, oförmåga att bibehålla ett självständigt stående, mild tågång.

Kontraindikation:

Förhöjd muskeltonus, spasticitet, uttalad tågång.

Art.nr.ModellFörp.
286391000Gips & MåttPar
286390000Gips & MåttStyck

Artiklar

Dokument

Filmer

Art.nr.ModellFörp.
286391000Gips & MåttPar
286390000Gips & MåttStyck
© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved