Camp en del av Allard Support

Camp Scandinavia är ett produktutvecklings- och försäljningsbolag och en del av koncernen Allard Support for Better Life. Allard Support har idag ca 400 anställda runt om i värden. Det globala huvudkontor ligger i Helsingborg, på samma plats som Camp Scandinavia flyttade till för drygt 50 år sedan. Här finns lager och supportfunktioner som kundsupport, ekonomiavdelning, marknadsavdelning, HR och IT. 

Inom Allard Support finns företag som ansvarar för alltifrån produktutveckling till produktion och försäljning. Vår produktutveckling drivs i huvudsak av oss på Camp Scandinavia. Hos oss finns även den skandinaviska säljorganisationen. I USA, Storbritannien och på Irland sker försäljning via våra helägda dotterbolag - Allard USA och Allard UK. I övriga delar av världen verkar vi under namnet Allard International. I Finland hittar ni även Camp Mobility – vårt säljbolag för bland annat mobila hjälpmedel som rullstolar, sängar, personkranar, rollatorer och syrgasapparater.

I Kina produceras samtliga textila ortoser, på Irland tillverkar vi Boston Brace och i Malmö finns Allard Manufacturing, vår produktionsenhet för kolfiberortoser.

Camp-namnet lever vidare även i koncernens kliniska verksamhet. Camp Pro är baserat på Sophiahemmet i Stockholm och har ytterligare ortopediska kliniker i Stockholm, Södertälje, Uppsala och Skåne. I Finland och Danmark bedrivs den kliniska verksamheten under Camp Clinic.

Läs mer om vår koncern hittar du här