Vi är Camp

Camp Scandinavia har en företagskultur som präglas av medmänsklighet, glädje och utveckling. Våra värdegrunder hjälper oss att bevara denna kultur och leva upp till vårt motto Support for Better Life!

I en växande koncern arbetar vi ständigt för att bibehålla den familjära känslan och närheten till såväl kunder som brukare. Vår personal är vår största tillgång. Att vi alla driver åt samma håll har resulterat i låg personalomsättning där många förblir företaget lojala under en lång tid. Vi brukar ofta skämta om att man är nyanställd de första 15 åren, även om vi alltid har ett intresse av att hitta nya förmågor som kan bidra till vår framgång och utveckling.

Värdegrunder

Våra företagsvärderingar gör att vi känner oss trygga och kan arbeta mot samma mål. De utgör grunden i allt vi gör och skapar framdrift, enkelhet och en tydlighet, såväl internt som gentemot kunder och samarbetspartners.

Constant
IMPROVEMENT

With commitment, innovation and a solid management system we ensure high quality and long-term efficiency.

Life
QUALITY

We improve the quality of life for our customers through cost-efficient and innovative solutions.

Good
CITIZENSHIP

We use our means to support people and causes that reflects our vision
.

Our
ENVIRONMENT

Reducing our environmental impact contributes to a sustainable business and environment.